ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT προωθούν προγράμματα Προπτυχιακών- Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Το Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, το μόνο με άδεια λειτουργίας σε δύο πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ). Υφίσταται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1965, το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ενώ τα προγράμματα σπουδών του αναγνωρίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το 2011.

Οι φοιτητές των εξ αποστάσεως προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να δίνουν εξετάσεις στη Ρόδο ή σε άλλο νησί της Δωδεκανήσου εφόσον το επιθυμούν και όχι να μεταβαίνουν στα μεγάλα εξεταστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή στην Κύπρο.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Αναμένεται η αναγνώριση και από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Είναι εξ αποστάσεως 100%. Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου.
• Οι εξετάσεις γίνονται στη Ρόδο, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Anosis ανά εξάμηνο.
• Έχει διάρκεια 4 έτη.
• Τα προγράμματα προσφέρεται στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά και διδάσκεται από καταξιωμένους Καθηγητές.
• Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
• Δωρεάν επανεξέταση (αν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών & των εξετάσεων είναι μεταξύ 4 -4,9).
(Συνήθως οι εργασίες παίρνουν το 40% της βαθμολογίας και οι εξετάσεις το υπόλοιπο 60%)
Το κόστος είναι €5.200 ανά έτος. Επιπλέον €30 έξοδα αίτησης και €100 έξοδα εγγραφής ανά έτος, το οποίο αποπληρώνεται ως εξής:
Προκαταβολή πεντακοσίων Ευρώ (€500) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα.
Το υπόλοιπο εξοφλείται σε έντεκα (11) άτοκες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
Ειδικές εκπτώσεις στα δίδακτρα μόνο του 1ου έτους:
• 10% έκπτωση σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού.
• 5% έκπτωση σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών.
• 10% έκπτωση σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
• 5% έκπτωση σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
• 5% έκπτωση σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής.

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με αναλυτική βαθμολογία.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
  3. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 170
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 60
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240
  • Υποχρεωτικά Μαθήματα
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 170 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρηματική Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABCO102 Επιχειρηματική Επικοινωνία ΙΙ 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
7 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
8 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
9 ABSE403 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 3
10 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3
11 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
12 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
13 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3
14 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 5 3
15 ABSM307 Αρχές Επικοινωνιακού Μάρκετινγκ 5 3
16 ABSM405 Υπηρεσίες Μάρκετινγκ 5 3
17 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3
18 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
19 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
20 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 5 3
21 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 5 3
22 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 5 3
23 ABSP449 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
24 ABSP450 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
25 ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ 5 2 + 1
26 ACSC105 Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων 5 3
27 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
28 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
29 AMAT106 Διαφορικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
30 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
31 AMAT112 Στατιστική I 5 3
32 AMAT210 Στατιστική II 5 3
33 ARRW101 Επιχειρηματική Επικοινωνία Ι 5 3
34 ARRW102 Επιχειρησιακή Έρευνα και Παρουσίαση ΙΙ 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 5 3
2 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 5 3
3 ABSA205 Λογιστική Κόστους και Διαχείρισης Ι 5 3
4 ABSA206 Λογιστική Κόστους και Διαχείρισης ΙI 5 3
5 ABSA307 Προηγμένη Λογιστική Πρακτική 5 3
6 ABSA308 Προηγμένη Λογιστική Θεωρία 5 3
7 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3
8 ABSA405 Προηγμένη Λογιστική Διαχείριση Ι 5 3
9 ABSA406 Προηγμένη Λογιστική Διαχείριση ΙΙ 5 3
10 ABSA408 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου Ι 5 3
11 ABSA411 Θεωρία και Πρακτική Λογιστικού Ελέγχου ΙΙ 5 3
12 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3
13 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3
14 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
15 ABSE280 Διεθνής Οικονομική Θεωρία 5 3
16 ABSE302 Νομισματική και Τραπεζική Θεωρία 5 3
17 ABSE304 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης 5 3
18 ABSE305 Περιβαλλοντική Οικονομική Θεωρία 5 3
19 ABSE402 Σύγχρονα Οικονομικά Ζητήματα 5 3
20 ABSI300 Πρακτική Εξάσκηση 5 0
21 ABSM202 Καταναλωτική Συμπεριφορά 5 3
22 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 5 3
23 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
24 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Προϊόντος 5 3
25 ABSM410 Προηγμένη Διοίκηση Μάρκετινγκ 5 3
26 ABSO105 Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
27 ABSO106 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
28 ABSO111 Οργανωτική Συμπεριφορά 5 3
29 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
30 ABSO305 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
31 ABSO308 Αρχές Καινοτομίας 5 3
32 ABSO309 Επιχειρηματικότητα και Σχεδιασμός 5 3
33 ABSO418 Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος 5 3
34 ABSO450 Επιχειρηματική Ηθική 5 3
35 ABSP200 Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία 6 3
36 AFIN203 Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων Ι 5 3
37 AFIN204 Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
38 AFIN305 Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 5 3
39 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3
40 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 5 3

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS