ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η UNICERT και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – SECURITY
security-guard-1
 Πρόγραμμα 105 ωρών για συμμετοχή στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης άδειας υπηρεσιών ασφαλείας (Security) βάσει των προτύπων που ορίζει  το ΚΕΜΕΑ.
Πρόγραμμα 105 ωρών
Για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης Άδειας (αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση του Προγράμματος ΚΕΜΕΑ από τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας / private security)
Πρόγραμμα 28 ωρών
Πρόκειται για ελεύθερο φροντιστηριακό πρόγραμμα και μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος των 105 ωρών του ΚΕΜΕΑ (λόγω παλαιότερης Άδειας Εργασίας ή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας)
 • όσοι επιθυμούν εν όψει εξετάσεων να τύχουν φροντιστηριακής βοήθειας, είτε έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα των 105 ωρών είτε όχι
Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Φυλάξεων Περιπολίας (PATROL)
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
Χώρος διεξαγωγής
Διεύθυνση Αθηνών 35 Γωνία, Ανάληψη – Ρόδος
 ►Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
Παρέχονται

 • Ύλη Υπουργείου σε e-book 420 σελίδων,
 • 300 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις εξετάσεις Πιστοποίησης,
 • Ειδική προετοιμασία για την εξέταση των Προφορικών.
 ►Πληροφορίες διεξαγωγής σεμιναρίου
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ: 2241078924 – 2241112457 website: www.anosis.edu.gr email: info@anosis.gr

rrrrra1