ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT προωθούν αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα, προγράμματα Μεταπτυχιακών – Προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Το Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, το μόνο με άδεια λειτουργίας σε δύο πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ). Υφίσταται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1965, το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ενώ τα προγράμματα σπουδών του αναγνωρίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το 2011.

Οι φοιτητές των εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να δίνουν εξετάσεις σε εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο δομές, στη Ρόδο και σε διάφορες πόλεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
►  Το  Πανεπιστήμιο FREDERICK είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ.
►  Είναι εξ αποστάσεως 100%. Η φυσική παρουσία απαιτείται μόνο κατά τις γραπτές εξετάσεις.
►  Οι εξετάσεις γίνονται σε εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο δομές, στη Ρόδο και σε διάφορες πόλεις.
►  Έχουν ελάχιστη διάρκεια τα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (με μέγιστη τα 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
►  Τα προγράμματα προσφέρονται στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά και διδάσκονται από καταξιωμένους Καθηγητές.
►  Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
►  Κόστος 5400€ εκτός από το ειδικής εκπαίδευσης που είναι 4 εξάμηνα (μαζί με πρακτική) με κόστος 5730€.
►  Προκαταβολή 535€ και τα υπόλοιπα από 16 έως 34 δόσεις.

Επιπλέον τα συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 390€ τα οποία και αναλύονται ως εξής:

 • 35€ τέλη αξιολόγησης αίτησης
 • 100€ τέλη εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
 • 55€ έκδοση πτυχίου

Για εγγραφές έως 31/7/2018, παρέχεται έκπτωση 10% σε όλους τους φοιτητές. Από 1/8/2018, ισχύει έκπτωση 5% για τις κάτωθι κατηγορίες:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • Τρίτεκνοι ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
 • Πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
 • Εφ άπαξ εξόφληση των διδάκτρων
Τα μεταπτυχιακά που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω ΔΟΑΤΑΠ είναι:
●  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
●  Ειδική εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα).
●  Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.
●  Αναλυτικά προγράμματα και Διδασκαλία.
●  Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.
●  ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά)
●  Διεθνές εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση(Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά)
●  Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα στα Αγγλικά (Σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
●  Διασφάλιση Ποιότητας – Παραγωγή και υπηρεσίες (Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά)
●  Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό επικυρωμένο ακαδημαϊκών προσόντων με αναλυτική βαθμολογία
  (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 5. Συστατική επιστολή.
 6. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (αιτία συμμετοχής στο μεταπτυχιακό).
 7. Συμπληρωμένη αίτηση.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται από το μεταπτυχιακό).
 9. Βιογραφικό σημείωμα (Μόνο για το ΜΒΑ και το Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση).