ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT προωθούν τα εξ αποστάσεως προγράμματα Προπτυχιακών- Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, το μόνο με άδεια λειτουργίας σε δύο πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ). Έχει παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1965, το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ενώ το 2011αναγνωρίστηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • Πανεπιστήμιο FREDERICK είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ.
 • Είναι εξ αποστάσεως. Η φυσική παρουσία απαιτείται μόνο κατά τις γραπτές εξετάσεις.
 • Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εξετάσεις γίνονται σε εγκεκριμένες από το Πανεπιστήμιο δομές, στη Ρόδο και σε διάφορες πόλεις.
 • Έχουν ελάχιστη διάρκεια τα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (με μέγιστη τα 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
 • Τα προγράμματα προσφέρονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και διδάσκονται από καταξιωμένους Καθηγητές.
 • Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Κόστος 5400€ εκτός από το ΜΠΣ της Ειδικής Εκπαίδευσης που είναι 4 εξάμηνα (μαζί με τη πρακτική άσκηση) με κόστος 5900€.
 • Προκαταβολή 535€.
 • Επιπλέον τα συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 390€ τα οποία και αναλύονται ως εξής:
  • 35€ τέλη αξιολόγησης αίτησης
  • 100€ τέλη εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • 55€ έκδοση πτυχίου

Για εγγραφές από 1/8/2018, ισχύει έκπτωση 5% για τις κάτωθι κατηγορίες:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • Τρίτεκνοι ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
 • Πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
 • Εφ άπαξ εξόφληση των διδάκτρων

Τα μεταπτυχιακά που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω ΔΟΑΤΑΠ είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό επικυρωμένο ακαδημαϊκών προσόντων με αναλυτική βαθμολογία
  (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 5. Συστατική επιστολή
 6. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (αιτία συμμετοχής στο μεταπτυχιακό)
 7. Συμπληρωμένη αίτηση
 8. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται από το μεταπτυχιακό)
 9. Βιογραφικό σημείωμα (Μόνο για το ΜΒΑ και το Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση)

Επικοινωνήστε μαζί μας