ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT προωθούν αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα*, προγράμματα Μεταπτυχιακών – Προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Το Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, το μόνο με άδεια λειτουργίας σε δύο πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ). Υφίσταται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1965, το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ενώ τα προγράμματα σπουδών του αναγνωρίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το 2011.

Οι φοιτητές των εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να δίνουν εξετάσεις στη Ρόδο ή σε άλλο νησί της Δωδεκανήσου εφόσον το επιθυμούν και όχι να μεταβαίνουν στα μεγάλα εξεταστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή στην Κύπρο.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
►  Τα μεταπτυχιακά είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.
►  Είναι εξ αποστάσεως 100%. Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου.
►  Οι εξετάσεις γίνονται στη Ρόδο, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Anosis ανά εξάμηνο.
►  Έχουν ελάχιστη διάρκεια 18 μήνες και μπορεί να φθάσει τους 36 μήνες.
►  Παρέχουν 90 ECTS, δίνοντας έτσι το μέγιστο των μορίων σε περίπτωση χρήσης τους για προκηρύξεις Δημοσίου.
►  Τα προγράμματα προσφέρονται στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά και διδάσκονται από καταξιωμένους Καθηγητές.
►  Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
►  Δωρεάν επανεξέταση (αν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών & των εξετάσεων είναι μεταξύ 4 -4,9).
(Συνήθως οι εργασίες παίρνουν το 40% της βαθμολογίας και οι εξετάσεις το υπόλοιπο 60%)
►  Κόστος 5400€ εκτός από το ειδικής εκπαίδευσης που είναι 4 εξάμηνα (μαζί με πρακτική) με κόστος 5730€
►  Προκαταβολή 400€ και τα υπόλοιπα από 16 έως 34 δόσεις.
►  Επιπλέον κόστος αρχικής αίτησης 30€ και κόστος εγγραφής σε κάθε εξάμηνο 130€.

 

Τα μεταπτυχιακά που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω ΔΟΑΤΑΠ είναι:
●  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
●  Ειδική εκπαίδευση.
●  Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.
●  Αναλυτικά προγράμματα και Διδασκαλία.
●  Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.
●  ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα Αγγλικά
●  Διεθνές εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση στα Αγγλικά.
●  Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα στα Αγγλικά (Σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
●  Διασφάλιση Ποιότητας – Παραγωγή και υπηρεσίες στα Αγγλικά
●  Διασφάλιση Ποιότητας – κατεύθυνση εκπαίδευσης στα Αγγλικά

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 • 10% έκπτωση σε υποψήφιους φοιτητές με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • 10% έκπτωση σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού.
 • 5% έκπτωση σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών.
 • 10% έκπτωση σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
 • 5% έκπτωση σε μέλη ή συγγενείς αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
 • 5% σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό επικυρωμένο ακαδημαϊκών προσόντων με αναλυτική βαθμολογία
  (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 5. Συστατική επιστολή.
 6. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (αιτία συμμετοχής στο μεταπτυχιακό).
 7. Συμπληρωμένη αίτηση.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται από το μεταπτυχιακό).
 9. Βιογραφικό σημείωμα (Μόνο για το ΜΒΑ και το Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση).