ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η UNICERT και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ANOSIS στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων.
Σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»
Στόχος προγράμματος – Σε ποιους απευθύνεται
Τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, καθώς καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων.
Διάρκεια & χαρακτηριστικά του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 150 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

 • 30 διδακτικές ώρες υλοποιούνται δια ζώσης ή μέσω τηλεκπαίδευσης (webinars)
 • 6 διδακτικές ώρες μέσω τηλεκπαίδευσης
 • 114 διδακτικές ώρες υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (webinars, αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεις και εκπόνηση ατομικών εργασιών)
Κόστος σεμιναρίου
Αναμένεται
Χώρος διεξαγωγής
Διεύθυνση Αθηνών 35 Γωνία, Ανάληψη – Ρόδος
Εκπαιδευτικές τεχνικές

Oι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.

 • Ομαδικές εργασίες
 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Παιγνίδια ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Χιονοστιβάδα / Καταιγισμό ιδεών
 ►Εκπαιδευτικές Ενότητες – Δομή προγράμματος

 • Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος
 • Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση
Πληροφορίες διεξαγωγής σεμιναρίου
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ: 2241078924 website: www.anosis.edu.gr email: info@anosis.gr

a1