ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
 
Σεμινάριο Συμβουλευτικής Γονέων στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Εντοπισμός των παραγόντων που δημιουργούν πίεση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις.
►Παρουσίαση μεθόδων διαχείρισης αυτών των παραγόντων με σκοπό την αποσυμφόρηση της πίεσης.
►Τεχνικές βελτίωσης των οικογενειακών σχέσεων και της δυναμικής μεταξύ των μελών σε περιπτώσεις όπου υφίστανται:

▸Οικογένειες με παιδιά από προηγούμενο γάμο.

▸Διαχείριση διαζυγίου όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

▸Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

▸Διαχείριση παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες.

▸Διαχείριση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς.

▸Εφηβεία και συναισθηματικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη).

▸Διαχείριση ασθένειας και θανάτου μέλους της οικογένειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας